واردات
زمینه کاری

  • واردات سنگ به صورت کوپ و بریده
  • واردات کالاهایی که از نظر گمرک ترخیص آنها بلامانع میباشد
  • واردات دستگاهای پیشرفته صنعتی و...(در صورتی که واردات آنها مجاز باشد