زمینه کاری:

  • صادرات تخصصی سنگ به صورت کوپ و بریده
  • تهیه سفارشات با کادرکارآمد و متخصص
  • شناسایی شرکتهای تولیدی با کیفیت بالا و پیشنهاد آن به طرف قرارداد (مشتری)